Sponsorbeleid VKV Groep

De VKV Groep is een gecertificeerd duurzaam bedrijf en zet zich in voor de maatschappij. Een onderdeel hiervan is het sponsoren van goede doelen, evenementen en lokale verenigingen.  Voor de VKV Groep is sponsoring naast een maatschappelijke beslissing ook een commerciële beslissing. Daarom moet het sponsorproject mogelijkheden bieden voor merkpositionering, marketing en publiciteit voor de VKV Groep.

Verzoeken voor sponsorprojecten worden beoordeeld door de afdeling Marketing en overlegd met de directie van de VKV Groep. Verzoeken dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • De sponsoring past bij de aard van de VKV Groep en de doelgroep
  • De sponsoring past binnen de marketing- en communicatiestrategie van de VKV Groep
  • De sponsoring vindt plaats in het verzorgingsgebied van de VKV Groep
  • De te sponsoren partij heeft geen politieke, religieuze of commerciële doelstelling
  • De sponsoring levert een positieve bijdrage aan het imago van de VKV Groep
  • Bij voorkeur is er een medewerker van de VKV Groep actief binnen de te sponsoren partij (bijv. binnen een commissie of als vrijwilliger)
Sponsor aanvraag indienen

Een aantal verenigingen / goede doelen die de VKV Groep sponsort kunt u onderstaand vinden:

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ons sponsorbeleid, stuur dan een e-mail naar marketing@vkvgroep.nl.