Het laatste nieuws

Altijd op de hoogte van het laatste VKV nieuws.

VKV Groep behaalt opnieuw certificaat Erkend Duurzaam

Voor het 4e jaar op rij heeft de VKV Groep het certificaat Erkend Duurzaam behaald. In 2013 behaalde de VKV Groep voor het eerst deze certificering. Het certificaat wordt uitgereikt door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) en is het bewijs dat de VKV Groep in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen heeft doorgevoerd. Het certificaat wordt jaarlijks getoetst en ook dit jaar is de VKV Groep er in geslaagd het certificaat te behalen.

De VKV Groep is erg trots om deze certificering voor het 4e jaar op rij te behalen. Een dergelijk certificaat vereist bewuste maatregelen op onderwerpen als bijvoorbeeld afvalverwerking, personeelsbeleid, lokale betrokkenheid en veiligheid. Op alle punten is de VKV Groep als ‘goed’ tot ‘zeer goed’ beoordeeld. Zeker op het onderwerp personeel heeft de VKV Groep grote stappen gemaakt in het afgelopen jaar. Dat de Renault, Nissan, Dacia en INFINITI dealer maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt blijkt wel uit de score van maar liefst 92% die werd behaald tijdens de Erkend Duurzaam audit.

Want duurzaam betekent niet alleen dat we milieubewust zijn. VKV wil ook op een duurzame wijze met haar mensen omgaan. Afgelopen jaar is de P&O afdeling geprofessionaliseerd naar een Human Resources afdeling, wat de mogelijkheid bood om gericht stappen te zetten op het gebied van personeel en duurzaamheid. Zo is door de aanstelling van Monique de Haan als directeur HR en Duurzaamheid, het duurzaamheidsonderwerp nu op het beslissingsniveau van de organisatie vertegenwoordigd. Daarnaast hebben medewerkers van de VKV Groep opgemerkt dat dat er meer aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling middels trainingen en betrokkenheid van HR adviseurs.

Binnen de VKV Groep is er een werkgroep duurzaam ondernemen aanwezig waar medewerkers van diverse afdelingen in zijn vertegenwoordigd. De werkgroep zorgt ervoor dat duurzaam ondernemen op alle afdelingen continu op de agenda blijft staan en voert aanpassingen door waar nodig.

Heeft u vragen over ons duurzaamheidsbeleid? Neem gerust contact met ons op via duurzaam@vkvgroep.nl

Meer over VKV Duurzaam
Ga naar overzicht

Deel dit
bericht