Disclaimer

E-mail wordt door Van Kerkhof & Visscher B.V. / Visscher VKV B.V. (VKV Groep) niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij zulks per brief of per fax wordt bevestigd door een bevoegde bestuurder of procuratiehouder. Onze berichten zijn zorgvuldig opgesteld, maar wij staan niet in en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het opvolgen van eventuele foutieve adviezen. De gegevens die wij van u ontvangen, kunnen door onze medewerkers voor ons kwaliteitsbeleid en in het kader van de behandeling van uw vraag worden verwerkt. Deze verwerking is, voor zover deze herleidbaar is tot een natuurlijke persoon, aan te merken als een verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.